Opgrader båden!

Med en mekanisk fjernbetjeningsboks får du let og enkelt bla PowerTrim på båden.